vrijdag 28 december 2012

Maken kinderen ongelukkig? Het is nog niet weerlegd.


Ellen de Bruin  pagina 2 - 3 (NRC)

Je kon erop wachten. Al decennia lang suggereert onderzoek dat mensen gemiddeld (een klein beetje) ongelukkiger worden als ze kinderen krijgen. En nu probeert een team van Amerikaanse psychologen in een artikel dat binnenkort in Psychological Scienceverschijnt, aan te tonen dat het niet waar is. Ze doen dat, schrijven ze in hun inleiding, in ‘drie verschillende studies die de sterkste momenteel beschikbare methodologieën aanwenden’. Aan het eind van het artikel schrijven ze trouwens dat de methode in elk van hun studies ‘duidelijke beperkingen’ had. En dat laatste is inderdaad het geval.
In hun eerste onderzoek vergelijken de psychologen ouders met kinderlozen, in een representatieve steekproef van Amerikanen tussen de 17 tot 96 jaar. De ouders bleken gelukkiger dan de mensen zonder kinderen – maar alleen als niet gecorrigeerd werd voor het hebben van een partner. En mensen met partner zijn gemiddeld gelukkiger dan singles. Toen de psychologen corrigeerden voor huwelijkse staat, was het verschil in geluk tussen mensen met en zonder kinderen niet meer significant (ongetrouwde ouders zijn gemiddeld minder gelukkig).
Ook sluit dit onderzoek niet uit dat gelukkige mensen vaker kinderen krijgen dan minder gelukkige mensen – het effect van ouderschap is in feite niet onderzocht. Dat is ook moeilijk: je kunt mensen niet willekeurig indelen in groepen ‘wel/geen kinderen’. Maar je kunt wel statistisch corrigeren voor het geluksniveau vóór de komst van kinderen door een voormeting te doen (dus door mensen langer te volgen en af te wachten wie kinderen krijgt).
Dat was hier niet gedaan – en ook in de andere twee onderzoeken niet. In het tweede onderzoek rapporteerden ouders die vijf keer daags werden ‘opgepiept’ gemiddeld positievere gevoelens dan kinderlozen. Alleenstaande ouders hadden in dit onderzoek juist weer minder depressieve symptomen dan alleenstaande kinderlozen. In het derde onderzoek keken ouders en kinderlozen terug op wat ze de vorige dag gedaan hadden – ook daarin werd het effect van ouderschap niet onderzocht. Toch noemen de psychologen hun resultaten ‘onthullend [...] voor wie van plan is een gezin te stichten’.
Jammer dat ze hun studies zo activistisch hebben geïnterpreteerd. En dat terwijl het interessant is om te weten welke mensen onder welke omstandigheden meer en minder gelukkig zijn. Zo bleken vaders gelukkiger dan moeders, en heel jonge ouders waren minder tevreden met hun leven.