zaterdag 8 december 2012

Stanford Prison Experiment (1971)

Het SPE wordt bekrititseerd. Het had een voorloper.

Verlegenheid, vandalisme, politieke psychologie, marteling, terrorisme en het kwaad zijn slecht een paar van de zeer uiteenlopende onderwerpen binnen de sociale psychologie waarnaar Zimbardo onderzoek deed. Eén van zijn stokpaardjes is dehumanization.

Tegenlicht...