woensdag 15 mei 2013

Introverten zijn te somber over sociaal gedragEllen de Bruin | pagina 2 - 3  NRC 20 april
Mensen die zich extravert gedragen – sociaal, spraakzaam, actief, assertief – voelen zich gemiddeld prettiger dan mensen die zich introvert gedragen. Dat geldt óók, weten we, voor mensen die van nature introvert zijn, maar die zich toch eens een keertje sociaal uitleven. Extravert gedrag maakt gelukkiger, geeft meer plezier. Waarom zouden introverte mensen zich dan niet vaker sociaal gedragen, als ze er blijkbaar baat bij hebben?
Dat komt doordat ze er verkeerde verwachtingen over hebben, heeft een groep Amerikaanse psychologen nu aangetoond (Journal of Personality and Social Psychology, online publicatie) in onderzoek onder enkele honderden studenten. Introverte studenten zien van tevoren niet zoveel heil in extravert gedrag, hoewel ze het dus heel prettig vinden als ze het tóch doen.
De studenten hadden enkele dagen tot maanden voor het daadwerkelijke onderzoek al een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld waaruit de onderzoekers hun mate van intro- en extraversie hadden afgeleid – die scores waren dus al bekend. Vervolgens werden ze uitgenodigd voor een experiment waarin sommigen de instructie kregen om zich introvert of juist extravert te gedragen tegen iemand die niet van die instructies wist. Ze moesten vooraf aangeven hoe ze het zouden vinden en achteraf hoe ze het vonden. De intraverte studenten voorspelden dat ze het vervelender zouden vinden om zich extravert te gedragen dan de extraverte studenten, maar achteraf vonden beide groepen het even leuk.
Het was al bekend dat mensen hun eigen gevoelens slecht kunnen voorspellen en dat ze daarin moeilijk bijleren.