zaterdag 30 november 2013

Zelfvertrouwen: Ben Tichelaar

‘Als ik die eerste jaren iets meer zelfvertrouwen had gehad, was het misschien heel anders gelopen.” Gerard is een ondernemer die – naar de maatstaven van de meeste mensen – extreem succesvol is. Toch kijkt hij zelf met gemengde gevoelens terug op zijn loopbaan.
Hij richtte tijdens zijn studie een technologiebedrijf op, bouwde dit uit tot een internationale club en verkocht deze daarna voor enkele miljoenen. Vervolgens herhaalde hij dit kunstje nog eens. Maar nu vanuit Silicon Valley.
Gerard: „Ik heb jarenlang gedacht dat anderen, vooral mijn zakenpartners en mijn klanten, het beter wisten dan ik. Pas later kwam ik erachter dat ik eigenlijk veel meer had moeten vertrouwen op mezelf.”
Zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfachting... Er wordt door therapeuten, onderwijzers en ouders al enkele decennia gedacht dat een generiek vertrouwen in eigen kwaliteiten allerlei positieve effecten heeft. Mensen met meer zelfvertrouwen zouden succesvoller zijn op tal van terreinen. Maar het gekke is dat hier in onderzoek geen serieuze bewijzen voor te vinden zijn.
Een groot overzichtsartikel van Roy Baumeister en collega’s uit 2003 laat maar weinig heel van ons vertrouwen in self-esteem. Een van de eerste opmerkingen van de onderzoekers is – niet zonder ironie – dat het doen van research naar de effecten van zelfvertrouwen bijzonder lastig is. Omdat mensen met veel zelfvertrouwen vaak hun eigen successen en goede eigenschappen overdrijven.
Belangrijkste conclusie van Baumeister: meer zelfvertrouwen leidt niet aantoonbaar tot betere prestaties en meer succes in scholing en werk. Wel zijn mensen met meer zelfvertrouwen gemiddeld gelukkiger, nemen ze vaker het initiatief en houden ze langer vol bij tegenslag. Maar zonder werkelijke vaardigheden leidt dit dus niet per se tot een geslaagde loopbaan.
Recent onderzoek van Ulrich Orth en collega’s, waarin ruim 1.800 mensen jarenlang werden gevolgd, laat vergelijkbare resultaten zien. Mensen met meer zelfvertrouwen ervaren meer geluk en zijn ook tevredener met hun relatie en met hun werk. Maar opnieuw: voor je succes maakt het eigenlijk niet uit.
Interessant: de onderzoekers stelden vast dat zelfvertrouwen een vast verloop kent in een gemiddeld mensenleven. Ons zelfrespect neemt vanaf onze puberteit steeds verder toe. Tot onze vijftigste, waarna het langzaam weer afneemt. Dat gaat blijkbaar vanzelf.
Grappig. Er bestaat een complete industrie op het gebied van zelfvertrouwen in relatie tot werk: boeken, seminars, video’s, cd’s, coaching, therapie. De meeste producten en diensten zijn gelukkig onschuldig en richten weinig uit. Ook met betrekking tot het verhogen van je zelfvertrouwen overigens.
Voor de goede orde: specifiek zelfvertrouwen, kennis van je eigen vaardigheden op een bepaald terrein – self-efficacy in het psychologisch woordenboek – laat wel positieve effecten zien. Wie bijvoorbeeld gelooft dat hij in staat is om een opleiding te volbrengen, kiest ook eerder voor scholing. En wanneer we geloven dat we kunnen veranderen, zullen we eerder een verandering aandurven. Maar ook hier geldt: of we uiteindelijk slagen, hangt van onze echte vaardigheden af.
Terug naar Gerard. „Als ik meer zelfvertrouwen had gehad, was het misschien anders gelopen.” Tja, waarschijnlijk niet.
Hoewel? Gerard had, met meer zelfvertrouwen, misschien juist minder goed geluisterd naar zijn partners en zijn klanten. En wellicht was hij daardoor een stuk minder succesvol geworden. Maar daar had hij zich dan, door dat grotere zelfvertrouwen, juist wel weer prima bij gevoeld.

zaterdag 16 november 2013

Bikini en nucleus accumbens
Meer nieuws: Hersenkern nucleus accumbens blijkt gangmaker in zoektocht naar beloning.

maandag 4 november 2013

Online training

Reinout Wiers werkte aan een online training tegen verslavingsgedrag.

Mensen met een alcoholverslaving hebben baat bij online gedragstraining naast een reguliere gedragstraining. Verslaafden leren met behulp van plaatjes drank te laten staan.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Radboud Universiteit Nijmegen zeggen dat door de online training waarin verslaafden leren drank van zich af te schuiven, de kans kleiner is dat zij terugvallen. De training werkt met name erg goed bij oudere mensen, schrijft de Volkskrant.

Terugval gedaald
De studie, die wordt gepubliceerd in Development Cognitive Neuroscience, bevestigt de resultaten uit onderzoek in 2011. Patiënten zijn hier getraind om liggende afbeeldingen van frisdrank en staande afbeeldingen van alcohol respectievelijk naar zich toe te trekken en van zich af te duwen met een joystick. Onder de deelnemers die deze training hebben gevolgd, is de terugval na een jaar met dertien procent gedaald vergeleken met de standaard therapie.

Oefening
Voor het nieuwe onderzoek hebben Reinout Wiers hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie en collegae vijfhonderd patiënten onderzocht waarbij vijftig procent zowel de reguliere als de online therapie hebben gevolgd. In de groep die beide trainingen volgde, verminderde de terugval nu met tien procent.

Hersenen
Wiers zegt in de krant dat door de monotone oefening er geleidelijk iets blijkt te zijn veranderd in de hersenen van aan alcohol verslaafde mensen, maar dat niet vooraf is vast te stellen per individu of deze baat heeft bij de online training.

zaterdag 2 november 2013

Bad is stronger than good (In VK een thema: denkfouten)

Er zijn wel vijf complimentjes nodig om de schade van één negatieve opmerking te compenseren, schreef de Amerikaanse hoogleraar psychologie Roy Baumeister in 2001, in 'Bad is stronger than good.

VK